Thông báo phát hành phiên bản 9.3.62

Ngày 28/03/2016, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán – Dự thầu – Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.3.62, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Nhóm chức năng liên quan đến PTVT
– Lập dự toán sử dụng bộ đơn giá công trình do địa phương ban hành đã tính nhân công theo thông tư số 01/2015/TT-BXD, bảng PTVT và PTVTDT không còn hiển thị short cut menu chuyển đổi nhân công từ nhóm 1 sang nhóm 2, nhân công KS từ nhóm 2 sang nhóm 1
– Khắc phục lỗi không thể Xem và in tại màn hình PTVT.
 
II. Nhóm chức năng liên quan đến chi phí hạng mục chung
– Khắc phục lỗi thiếu 10% thuế GTGT chi phí hạng mục chung. Thiết lập dữ liệu ban đầu khi chạy bảng chi phí hạng mục chung có thêm khoản mục chi phí thuế GTGT (phiên bản trước người sử dụng phải tự thêm vào).
– Khắc phục lỗi lấy lại dữ liệu mặc định sheet HM Chung.
– Đổi loại công trình lập dự toán, dữ liệu bảng chi phí hạng mục chung sẽ tự động thay đổi hệ số tương ứng
 
III. Bảng THDT
– Khắc phục lỗi công trình có một hạng mục và không có hạng mục nào đánh dấu chọn THKP.
– Bổ sung menu Khắc phục lỗi –> Lựa chọn hạng mục, tổng hợp dự toán.
 
IV. Thiết lập đơn giá dự thầu
– Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu NĐ số 32/2015/NĐ-CP có thêm sheet tính chi phí hạng mục chung (HMC).
– Thiết lập đơn giá dự thầu theo NĐ 32/2015 có khoản mục chi phí hạng mục nhưng có thêm tùy chọn in hay không in sheet HMC.
 
V. Kết xuất dữ liệu excel
– Một số địa phương sử dụng nhiều bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành tại các thời điểm khác nhau với mức lương tối thiểu khác nhau do vậy cần phải sử dụng chức năng Tách chi phí nhân công và tách chi phí máy thi công theo từng bộ đơn giá.
Chỉnh sửa Excel theo đó sheet THKP đã tham chiếu sheet BANG KHOI LUONG, khi cần thay đổi khối lượng sau khi kết xuất Excel bảng THKP đã tự động cập nhật theo từng loại đơn giá.
 
VI. Dữ liệu đơn giá xây dựng công trình và giá xăng dầu
– Phát hành dữ liệu đơn giá xây dựng công trình công bố cuối năm 2015 và đầu năm 2016:
1. Phát hành dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk (2015).
2. Phát hành dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận (2015).
3. Phát hành dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum (2015).
4. Phát hành dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm đồng (2016).
– Cập nhật giá xăng dầu đến ngày 21/03/2016.

Lưu ý: Nếu chọn lập dự toán theo phương pháp sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình các tỉnh ở trên, kết quả kết xuất Excel cần ẩn đi 2 sheet NC và LUONGNC để tránh hiểu nhầm. Phần mềm ADTPro sẽ update chức năng này ở phiên bản 9.3.63.

Updated: September 8, 2016 — 10:24 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!