Thông báo phát hành phiên bản 9.2.80

Ngày 29/10/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán – Dự thầu – Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.80, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Nhóm chức năng liên quan đến màn hình nhập khối lượng:
– Dữ liệu đã tạo lập dự toán trong quá khứ chính là thư viện lập dự toán của người dùng. Chỉnh sửa chức năng Chọn mã hiệu đơn giá từ hạng mục khác (F6) theo kiểu Excel nhằm giúp người lập dự toán tận dụng lại dữ liệu đã tạo lập trước đây, chức năng này sao chép cả nội dung thành phần hao phí đã thay đổi (nếu có).
 
II. Nhóm chức năng liên quan đến nạp dữ liệu từ tập tin excel:
– Trong các phiên bản cũ khi chọn một tập tin excel để chuyển dữ liệu vào phần mềm dự toán ADTPro, có máy tính sẽ mở excel chung trong 1 màn hình (đạt yêu cầu 100%), có máy tính lại mở một cửa sổ excel riêng (đạt yêu cầu 50%). Thậm chí có máy tính bị lỗi thoát phần mềm ADTPro (thất bại), phải tắt chức năng hiển thị excel nếu muốn tiếp tục thực hiện chuyển dữ liệu từ excel. Từ phiên bản 9.2.80, phần mềm ADTPro đã tích hợp chức năng nhúng tập tin excel trong màn hình của ADTPro, có thể hiển thị nội dung tập tin excel trong khung phần mềm ADTPro và hiển thị thành công với máy tính cài đặt Excel 2003, 2010 và 2013.
– Chỉnh sửa giao diện nhận diện tập tin Excel, thu nhỏ phần khai báo, dành nhiều khoảng trắng hiển thị tập tin Excel.
– Bổ sung chức năng bật/tắt sheet NC và sheet MAY khi chuyển dữ liệu từ Excel hoặc chuyển dữ liệu Thẩm tra (Lập dự toán theo kiểu TPHCM không cần bảng giá NC và MAY).
 
III. Nhóm chức năng liên quan đến Thẩm tra dự toán:
– Chỉnh sửa chức năng nạp dữ liệu, thẩm tra dự toán.  
– Chỉnh sửa chức năng chuyển dữ liệu từ tập tin excel, nhận diện tập tin excel tự lập không phải là dạng kết xuất của bất kỳ phần mềm dự toán nào đang phổ biến trên thị trường.
– Hiển thị thông báo lỗi khi tiến hành chuyển dữ liệu, lỗi “External table is not in the expected format” – số cột trong tập tin excel quá nhiều. Phiên bản cũ không hiển thị thông báo chỉ ghi nhận lại trong file log_err.txt.
– Hiển thị thêm cột Khối lượng trong bảng thẩm tra phân tích vật tư, nhằm cung cấp thêm thông tin giúp người thẩm tra chấp nhận hoặc không chấp nhận sai sót nếu khối lượng dự toán nhỏ không đáng kể.
– Hiển thị thêm cột ĐVT trong bảng thẩm tra phân tích vật tư giúp thẩm tra hao phí định mức công tác 100m2m, 100m3 được thuận tiện hơn.
– Màn hình xem chiết tính đơn giá khi Thẩm tra sẽ hiển thị MADG cần thẩm tra được công bố theo quyết định nào của địa phương (đơn giá Hà Nội có nhiều bộ đơn giá quá).
– Nâng cấp chức năng nhận diện mẫu dự toán Acitt, font chữ Vni.
– Bổ sung mẫu dự toán Delta, dự toán XP.
– Cập nhật từ điển dữ liệu thẩm tra.
 
IV. Nhóm chức năng liên quan đến kết xuất dữ liệu sang Excel:
– Lưu tập tin sau khi kết xuất excel, phần mềm ADTPro sẽ thiết lập để phần mềm MS Excel tự động lưu file theo định dạng Excel 97-2003 Workbook (đây là định dạng có hỗ trợ macro).
– Khắc phục lỗi kết xuất excel sheet KHOILUONG không tham chiếu dữ liệu từ sheet PTDG (do lỗi chữ hoa, chữ thường khi lập trình).
– Chỉnh sửa chức năng kết xuất ĐGTH chưa tính nhân công lái máy theo TT số 01/2015/TT-BXD.
– Xóa bỏ dòng khai báo Declare khi kết xuất excel, khắc phục hiện tượng khi gởi tập tin excel cho chủ đầu tư nếu mở dự toán bằng MS Excel 64-bit bị lỗi #Name.
– Chỉnh sửa lỗi kết xuất sang excel dự toán thủy lợi.
 
V. Nhóm chức năng liên quan đến sheet PTVT, VL, NC và MÁY:
– Sửa lỗi nhập có khoảng trắng TenVLNC tại bảng PTVT làm cho kết xuất excel bị chênh lệch so với ADTPro.
– Khắc phục lỗi kết xuất PTVT (dấu . và dấu , số lẻ thập phân).
– Khắc phục lỗi bảng tổng hợp vật tư bù chênh lệch hiển thị thiếu loại vật tư có MAVLNC là VTT.
 
VI. Nhóm chức năng liên quan đến đơn giá dự thầu:
– Bổ sung chức năng kiểm tra dữ liệu, nếu một MADG cho kết quả không có bảng PTDT sẽ hiển thị nhắc nhở người sử dụng kiểm tra trước khi kết xuất đơn giá dự thầu nhằm tránh lỗi 1004
– Chỉnh sửa chức năng kết xuất khối lượng mời thầu (tất cả hạng mục công trình) sang excel.
 
VII. Nhóm chức năng liên quan đến tiến độ thi công:
– Thay đổi giao diện hiển thị dữ liệu lập tiến độ thi công.
– Nâng cấp chức năng kết xuất tiến độ thi công sang MS Project, có thể nhập liệu tính toán ra số duration.
– Chỉnh sửa lại file template, cài đặt các thiết lập mặc định cho dự án khi kết xuất tiến độ thi công.
– Phát hành chính thức chức năng kết xuất tiến độ thi công, nâng cấp lần 2 sau nhiều nhiều năm không thay đổi.
 
IX. Nhóm chức năng liên quan đến tiện ích:
– Bổ sung chức năng tự xóa bỏ dữ liệu có dấu ‘ (dấu nháy), không cần hướng dẫn xóa tập tin profile.dat như trước đây
– Cập nhật cấu trúc file adt.pro, khắc phục lỗi không đổi tên hạng mục công trình khi người sử dụng đã tính giá ca máy theo 06/2010/TT-BXD – 01/2015/TT-BXD.

Lưu ý: Chức năng lập dự toán theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP sẽ được phát hành với ADTPro phiên bản 9.3 vào tuần sau.

Updated: September 8, 2016 — 10:24 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!