Thông báo phát hành phiên bản 9.2.57

Ngày 20/07/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán – Dự thầu – Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.57, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Nhóm chức năng liên quan đến Thẩm tra dự toán:
– Nâng cấp chức năng khai báo, nhận diện tập tin excel, tiến hành chuyển dữ liệu từ tập tin excel phục vụ công tác thẩm tra dự toán.
– Nạp dữ liệu từ excel bổ sung thêm khai báo nhận diện cột KLĐVT (các mẫu dự toán tiên lượng của ADTPro thể hiện cột KLĐVT tại cột M – bị ẩn).
– Bổ sung thêm từ điển dữ liệu thẩm tra.
– Bổ sung một số mẫu nhận diện tập tin excel dự toán thẩm tra.
– Bổ sung chức năng xem bảng chiết tính đơn giá khi xem thẩm tra bảng khối lượng dự toán. 
 
II. Kết xuất dữ liệu sang Excel:
– Khắc phục lỗi kết xuất bảng PTMAY theo 01/2015/TT-BXD (Lỗi do máy tính phân biệt chữ hoa và chữ thường).
– Khắc phục lỗi kết xuất đơn giá dự thầu nếu chọn nhân công và máy thi công (Theo đơn giá), phần mềm không tính thành tiền nếu có nhập dữ liệu cột hệ số.
 
III. Nhóm chức năng liên quan đến nhân công và máy thi công:
– Chỉnh sửa bảng tính lương nhân công điểu khiển máy thi công 01/2015/TT-BXD theo chiều ngang.
– Bổ sung chức năng cảnh báo, nhắc nhở nếu chọn giá ca máy theo công bố nhưng chọn lương để tính nhân công lái máy giá gốc không tương ứng
– Chỉnh sửa chức năng hiển thị thông báo khi chọn tính lương nhân công lái máy theo 06/2010/TT-BXD
 
IV. Nhóm chức năng liên quan đến tiện ích:
– Chỉnh sửa form kiểm tra bảng tiên lượng/khối lượng, không còn hiển thị -999999999 như phiên bản cũ.
– Chỉnh sửa chức năng kiểm tra bảng tiên lượng, kết hợp cột KL của bảng dự toán và cột KiemtraKL (tính toán từ dữ liệp dai/rong/cao hoặc nội dung diễn giải).
– Nhờ chức năng này để kiểm tra kết quả ADTPro và Excel.
– Khắc phục lỗi kiểm tra biểu thức khi lập ĐGTH. 
 
V. Nhóm chức năng liên quan đến THDT:
– Các khoản mục chi phí hiển thị kiểu % thay vì hiển thị giá trị như phiên bản cũ, phiên bản cũ hiển thị: 0.02524, phiên bản mới hiển thị: 2.524%. 
– Nội suy Gtv5 và Gtv6 theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC. 
 
VI. Khác:
– Chỉnh sửa màn hình nhập khối lượng theo kiểu Form, khôi phục lại cách nhập khối lượng cho kiểu Form
– Bổ sung danh mục đơn giá Vũng Tàu (2015)
– Bổ sung danh mục đơn giá Đắk Lắk (2013)
– Cập nhật danh mục xăng dầu ngày 19/06/2015
– Cập nhật bảng giá nhân công và máy thi công theo QĐ số 93/QĐ-SXD của SXD tỉnh Cà Mau.
 
Updated: September 8, 2016 — 10:24 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!