Thông báo phát hành bộ đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (ĐG theo CV số 7606/BCT-NL)

Bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp điện (CV số 7606/BCT-NL ngày 05/08/2009) được ban hành dựa theo định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải điện (QĐ số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương) và định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Lắp đặt trạm biến áp (QĐ số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương).
 
Lưu ý: Phần mềm ADTPro 6.0 đã có tiện ích thay đổi đơn giá tỉnh/thành, tuy nhiên sau khi kiểm tra dữ liệu, công ty chúng tôi nhận thấy mã hiệu đơn giá theo CV số 7606/BCT-NL và mã hiệu đơn giá theo QĐ số 285/QĐ-NLDK và 286/QĐ-NLDK khác biệt khá nhiều, công ty chúng tôi đề nghị không nên sử dụng chức năng này để chuyển đối bảng khối lượng sử dụng 285 và 286 sang 7606/BCT-NL.
 
Hướng dẫn tải đơn giá 7606:
– Vào menu "Tiện ích", chọn "Tải đơn giá các tỉnh/thành phố"
– Nhập từ khóa 7606 vào ô Nhập nội dung cần tìm, nhấn Enter. 
– Nhấn chuột phải lên Đơn giá 7606/BCT-NL để tải đơn giá về máy.
Updated: July 5, 2016 — 11:10 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!