Thông báo phát hành ADTPro phiên bản 9.2.38 – Tính giá ca máy theo TT số 06/2010/TT-BXD, lương nhân công điều khiển máy theo TT số 01/2015/TT-BXD

Nhằm đáp ứng yêu cầu lập dự toán khu vực tỉnh Bình Thuận và một số địa phương khác, phải xác định chi phí máy thi công bằng cách tính giá ca máy khi lập dự toán. Ngày 06/06/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán – Dự thầu – Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.38 bổ sung chức năng tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD, chi phí nhân công điều khiển máy thi công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD (gọi tắt là giá ca máy 06 – 01/2015/TT-BXD).
 
Tương tự như bảng tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD đã được lập trình trong các phiên bản trước đây, khi cần tính giá ca máy 06 – 01/2015/TT-BXD chỉ cần nhấn chuột phải tại sheet MAY chọn "Tính giá ca máy 06/2010/TT-BXD – 01/2015/TT-BXD".

Trong phiên bản này, phần mềm ADTPro chỉ mới bổ sung MAMAY để tính giá ca máy 06 – 01/2015/TT-BXD cho một số địa phương như Bắc Ninh, Tây Ninh, Bình Dương, TP.HCM, Đồng Tháp.

 
Các địa phương đã có công bố bảng giá ca máy theo 06/2010/TT-BXD, lương nhân công lái máy tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ cần áp dụng giá ca máy theo công bố của địa phương để lập dự toán mà không phải sử dụng chức năng tính giá ca máy 06 – 01/2015/TT-BXD.
Updated: September 8, 2016 — 10:24 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!