Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh KIÊN GIANG (2014)

Ngày 23/12/2014, UBND tỉnh Kiên Giang đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2014 gồm các phần:
– Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) – công bố kèm theo QĐ số 2690/QĐ-UBND.
– Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) – công bố kèm theo QĐ số 2689/QĐ-UBND.
– Phần Khảo sát – công bố kèm theo QĐ số 2688/QĐ-UBND.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Rạch Giá thời điểm tháng 11 năm 2005 của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng tỉnh Kiên Giang (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu: 350.000 đồng/tháng theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ.
Lưu ý: Chi phí nhân công vẫn tính theo mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng. Tuy nhiên các khoản phụ cấp chỉ còn tính 16% theo lương cơ bản. Trong khi bộ đơn giá năm 2006 tính 20% phụ cấp theo lương tối thiểu và 26% phụ cấp theo lương cơ bản.
– Nhân công bậc 3,0/7 (nhóm I) theo CV số 27/UBND-KTTH là: 39.329 đồng/ngày.
– Nhân công bậc 3,0/7 (nhóm I) theo QĐ số 2690/QĐ-UBND là: 33.729 đồng/ngày.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính dựa trên bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang công bố kèm theo QĐ số 2690/QĐ-UBND và 2689/QĐ-UBND. 

 
Để thuận tiện cho việc lập dự toán công trình sau ngày 23/12/2014, công ty Quyết Toàn đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2014 sử dụng cho phần mềm lập dự toán – dự thầu ADTPro cụ thể như sau:
– Đơn giá xây dựng công trình – phần Xây dựng (công bố theo CV số 27/UBND-KTTH ngày 11/01/2008);
– Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng (công bố theo Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 23/12/2014);
– Đơn giá xây dựng công trình – phần Lắp đặt (công bố theo CV số 26/UBND-KTTH ngày 11/01/2008);
– Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (công bố theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 23/12/2014); 
– Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát (công bố theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2014);
– Đơn giá xây dựng công trình trên biển và Hải đảo (Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 07/06/2007);
– Đơn giá duy trì cây xanh đô thị (Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 26/11/2010);
– Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng (Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 26/11/2010);
– Đơn giá xây dựng công trình – phần Sửa chữa (Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 07/06/2007);
– Đơn giá xây dựng công trình – phần Sửa chữa theo định mức 1129/QĐ-BXD (Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 26/11/2010);
– Đơn giá Lắp đặt máy, thiết bị công nghệ (Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 26/11/2010);
 

Lưu ý:
– Nếu hồ sơ dự toán được lập và phê duyệt trước ngày 23/12/2014, Quý khách chọn bộ đơn giá Kiên Giang để làm việc.
– Nếu hồ sơ dự toán được lập và phê duyệt sau ngày 23/12/2014, Quý khách chọn bộ đơn giá Kiên Giang (2014) để làm việc.
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
– Cập nhật phần mềm dự toán – dự thầu ADTPro phiên bản mới nhất (ADTPro 9.2.08 – phiên bản thương mại).
– Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Kiên Giang (2014)" để tải về.
– Phần mềm lập dự toán – dự thầu ADTPro phiên bản dùng thử không hỗ trợ tải các bộ đơn giá xây dựng công trình mới ban hành năm 2011, 2012 và 2013, 2014. 
 
Công ty chúng tôi không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.


Bài viết có liên quan:
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!