Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và Kon Tum năm 2015

Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và Kon Tum, công ty Quyết Toàn đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và Kon Tum ban hành năm 2015 sử dụng cho phần mềm lập dự toán – dự thầu ADTPro cụ thể như sau:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk ban hành ngày 17/12/2015:
– Hoàn thành cập nhật dữ liệu đơn giá sử dụng với ADTPro ngày 24/02/2016.
– Thông tin chi tiết phát hành đơn giá xem tại đây.
 

2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 15/12/2015:
– Hoàn thành cập nhật dữ liệu đơn giá sử dụng với ADTPro ngày 26/02/2016.
– Thông tin chi tiết phát hành đơn giá xem tại đây.

3. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum ban hành ngày 30/12/2015:
– Hoàn thành cập nhật dữ liệu đơn giá sử dụng với ADTPro ngày 29/02/2016.
– Thông tin chi tiết phát hành đơn giá xem tại đây.

 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
– Cập nhật phần mềm dự toán – dự thầu ADTPro phiên bản mới nhất (phiên bản thương mại).
– Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá Đắk Lắk (2015)Ninh Thuận (2015)Kon Tum (2015) để tải về.
 
Công ty Quyết Toàn không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.
Updated: September 8, 2016 — 10:24 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!