Nội dung khóa học dự toán và đo bóc khối lượng công trình

Nội dung chương trình khóa học dự toán và đo bóc khối lượng công trình, khóa học dự toán khai giảng hàng tháng toàn quốc. Cam kết uy tín chất lượng và học phí luôn ưu đãi nhất.

Nội dung khóa học dự toán công trình

Nội dung khóa học dự toán công trình

 

Phần 1: Phương pháp đo bóc khối lượng và lập dự toán

1.Khái niệm chung:
– Các khái niệm chung về đo bóc khối lượng và lập dự toán, vai trò của công tác đo bóc khối lượng và lập dự toán.
– Các văn bản của Nhà nước liên quan trực tiếp đến lập dự toán xây dựng công trình.
2.Yêu cầu và trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng
+ Các căn cứ để lập dự toán công trình:
-Hồ sơ thiết kế
-Bộ định mức XD
-Bộ đơn giá XD
-Các văn bản pháp quy
-Đơn giá vật liệu và thiết bị
3. Phương pháp và quy định trong đo bóc các công việc:
+ Công việc đào, lắp.
+ Công việc xây
+ Công việc bê tông.
+ Công việc ván khuôn
+ Công việc cốt thép
+ Công việc cọc
+ Công việc khoan
+ Công việc làm đường
+ Công việc kết cấu thép
+ Công việc hoàn thiện
+ Công việc lắp đặt kỹ thuật công trình
+ Công việc lắp đặt thiết bị công trình
Phần 2: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
1.Khái niệm:
Khái niệm về dự toán xây dựng công trình và vai trò của dự toán xây dựng công trình.
-Một số lưu ý trong xác định chi phí vật liệu (vật liệu không có trong thông báo giá, vật liệu do A cấp, chi phí vận chuyển+bốc xếp,…).
-Một số lưu ý trong xác định chi phí nhân công (nhóm nhân công, mức lương tối thiểu, các phụ cấp, hệ số trượt giá nhân công,…)
-Một số lưu ý trong xác định chi phí máy thi công (những yếu tố ảnh hưởng đến giá ca máy, hệ số trượt giá máy thi công, xác định chi phí bù giá nhiên liệu cho máy thi công,…)
-Các phương pháp xác định chi phí xây dựng.
-So sánh việc xác định chi phí xây dựng theo phương pháp “áp giá trực tiếp” với phương pháp “sử dụng bộ đơn giá XDCB”.
2.Vai trò của dự toán xây dựng công trình.
3. Nội dung của dự toán xây dựng công trình:
+ Chi phí Xây dựng
+ Chi phí thiết bị
+ Chi phí quản lý dự án
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
+ Chi phí khác
+ Chi phí dự phòng
4.Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình.
4.1.Nguyên tắc xác định
4.2.Phương pháp chung xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình.
+ Phương pháp xác định chi phí xây dựng.
+ Phương pháp xác định chi phí thiết bị
+ Phương pháp xác định chi phí quản lý dự án
+ Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
+ Phương pháp xác định chi phí khác
+ Phương pháp xác định chi phí dự phòng
4.3. Phương pháp cụ thể xác định dự toán xây dựng công trình
+ Xác định dự toán xây dựng công trình theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình
+ Xác định dự toán xây dựng công trình theo khối lượng hao phí của từng loại vật liệu, nhân công, máy móc thi công và bảng giá tương ứng.
+ Xác định dự toán xây dựng công trình theo suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư hoặc công trình có các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật tương tự.
5. Quản lý dự toán xây dựng công trình
5.1. Thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình.
+ Nội dung thẩm định phê duyệt dự toán công trình
+ Thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình
5.2. Điều chỉnh d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!