Nhập liệu như thế nào đối với mã hiệu đơn giá có đơn vị tính là 10m, 100m2, 100m3

Định mức dự toán công trình phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát … công bố theo công văn số 1776/BXD-VP; 1777/BXD-VP; 1778/BXD-VP, 1779/BXD-VP có đơn vị tính như sau: bộ, cây, cột, m, m2, m3, tấn,…Hầu hết các mã hiệu định mức được công bố có đơn vị tính là 1m, 1m2, 1m3, 1tấn, …. Tuy nhiên cũng có những mã hiệu định mức được công bố có đơn vị tính là 100m, 100m2, 100m3,…
 
Các đơn vị tư vấn, các chuyên gia lập dự toán đã làm việc nhiều với bộ định mức dự toán xây dựng công trình, đơn giá của nhà nước đều không quá khó khăn khi xử lý những mã hiệu đơn giá có đơn vị tính 100m, 100m2 và 100m3, tuy nhiên với những người mới làm quen với việc lập dự toán đơn giá xây dựng công trình, đặc biệt là các chủ thầu xây dựng đã quen với việc xây dựng nhà dân không cần áp dụng bộ định mức của nhà nước, khi chuyển sang lập dự toán hay dự thầu các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đều gặp khó khăn với những mã hiệu định mức có đơn vị tính 100m, 100m2 và 100m3.
 
Hình sau đây minh họa mã hiệu định mức AK.11110Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4m có đơn vị tính là 100m2.

Hình: Định mức dự toán xây dựng công trình mã hiệu định mức AK.11110
Hình sau đây minh họa mã hiệu đơn giá AK.11110 – Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4m có đơn vị tính là 100m2 thuộc bộ đơn giá XDCB khu vực TPHCM.

Hình: Mã hiệu đơn giá AK.11110 ban hành theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND của TPHCM
Áp dụng quy tắc tam suất, xác định chi phí như sau:
– Nếu thi công 100 m2 công tác Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4 m, chi phí vật liệu là: 6,384,417 đồng.
– Nếu thi công    X m2 công tác Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4 m, chi phí vật liệu là: Y đồng.
Áp dụng quy tắc tam suất, chúng ta có Y = X * 6,384,417/100 hay Y = X/100*6,384,417.
Nếu thay X = 100 ta sẽ có Y = 100/100*6,384,417 hay Y = 1*6,384,417.
Nếu thay X = 200 ta sẽ có Y = 200/100*6,384,417 hay Y = 2*6,384,417.
Nếu thay X = 80   ta sẽ có Y =   80/100*6,384,417  hay Y = 0.8*6,384,417.
Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta thực hiện thi công 100 m2 công tác Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4m, sẽ tốn chi phí vật liệu là: 100/100*6,384,417 đồng. Nếu thi công 200 m2 Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4m , sẽ tốn chi phí vật liệu là 200/100*6,384,417 đồng. Nếu thi công 80 m2 Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <= 4m, sẽ tốn chi phí vật liệu là 80/100*6,384,417 đồng.

Đến đây chắc các bạn đã hiểu tại sao khi đọc hồ sơ dự toán lại có kiểu nhập khối lượng diễn giải như sau M1: 1.6*4*0.2/100, trong biểu thức có toán tử chia cho 100, chính là những mã hiệu đơn giá có đơn vị tính là 100m hoặc 100m2 hoặc 100m3.
 

Quy tắc nhập khối lượng diễn giải như trên áp dụng chung cho tất cả phần mềm dự toán, kể cả việc sử dụng excel để lập dự toán cũng cần tuân thủ quy tắc tam suất như trên.
Lưu ý
– Đối với những mã hiệu đơn giá có đơn vị tính là 1 tấn nhưng khối lượng thực hiện chỉ là kg ví dụ khối lượng thực hiện là 600kg, khối lượng nhập vào sẽ là 0.6. 
– Nếu mã hiệu đơn giá có đơn vị tính là 100 tấn nhưng khối thực hiện chỉ là kg, trước hết phải qui đổi về đơn vị tính là tấn. Ví dụ khối lượng thực hiện là 800kg, cần phải qui đổi khối lượng thực hiện theo đơn vị tấn là 0.8 tấn, phần khối lượng diễn giải sẽ nhập 0.8/100.
– Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp đã chào thầu với đơn vị tính là 100 m3, khi nhập khối lượng để chiết tính đơn giá dự thầu không cần phải chia thêm cho 100. Ví dụ trong hồ sơ mời thầu công tác "Đào đất hố móng bằng máy, đất C1 (60%) , đơn vị tính là 100m3, khối lượng mời thầu là 1.913", nhập khối lượng dự thầu chỉ cần nhập 1,913 mà không cần phải chia cho 100.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!