Lâm đồng: cập nhật định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (QĐ số 3409/QĐ-BGTVT)

Theo yêu cầu của Quý khách đang sử dụng phần mềm dự toán khu vực tỉnh Lâm đồng, công ty Quyết Toàn đã bổ sung định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (ban hành kèm theo QĐ số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/09/214 của Bộ Giao thông Vận tải).
– Cập nhật giá nhân công theo CV số 315/SXD-KTXD, sử dụng chức năng tính lương nhân công theo công bố để tính lại giá tại thời điểm lập dự toán.
– Cập nhật giá ca máy theo CV số 315/SXD-KTXD, sử dụng chức năng tính bù nhiên liệu và nhân công lái máy để tính lại giá ca máy tại thời điểm lập dự toán.
Sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình để lập dự toán.
 
Hướng dẫn cập nhật định mức mới:
– Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Lâm đồng (2014)", nhấn chuột phải lên đơn giá Lâm đồng (2014) để tải về.
 
 
Updated: August 15, 2016 — 5:44 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!