Posts: 160

Nguyen Quang

Latest Posts by the Author

 1. Thông báo phát hành phiên bản 9.6.01 – cập nhật Thông tư số 06/2016/TT-BXD
 2. Thông báo phát hành phiên bản 9.3.62
 3. Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng năm 2016
 4. Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và Kon Tum năm 2015
 5. Thông báo hướng dẫn chuyển dữ liệu từ tập tin excel vào phần mềm ADTPro
 6. Thông báo phát hành phiên bản 9.3.21
 7. Thông báo phát hành phiên bản 9.3.15
 8. Thông báo phát hành phiên bản 9.2.80
 9. Thông báo phát hành phiên bản 9.2.57
 10. Thông báo phát hành ADTPro phiên bản 9.2.38 – Tính giá ca máy theo TT số 06/2010/TT-BXD, lương nhân công điều khiển máy theo TT số 01/2015/TT-BXD
 11. Thông báo phát hành ADTPro phiên bản 9.2.31 – Tính đơn giá nhân công và máy thi công theo CV số 465/SXD-KTXD
 12. Thông báo phát hành ADTPro phiên bản 9.2.22 – Tính đơn giá nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
 13. Lâm đồng: cập nhật định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (QĐ số 3409/QĐ-BGTVT)
 14. Thông báo phát hành phần mềm ADTPro phiên bản 9.2.16
 15. Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh KIÊN GIANG (2014)
 16. Thông báo phát hành phần mềm ADTPro phiên bản 9.0 (Thẩm tra, thẩm định dự toán tự động)
 17. Ninh Thuận: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình phần Sửa chữa năm 2014
 18. Thông báo: Thu thập mẫu dữ liệu phục vụ kiểm thử (Test) chức năng Thẩm tra dự toán
 19. Thông báo: Cập nhật định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD
 20. Thông báo sự cố email @quyettoan.vn
Học dự toán, học lập dự toán công trình, chứng chỉ dự toán
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com
 
error: Content is protected !!